Naše certifikáty

Kliknite na obrázky pre otvorenie pdf dokumentu.

 listina

živnosť

rozhodnutie OU BA

osvedčenie o odbornej spôsobilosti

prepravný poriadok

phm